Samma dag som Elvis, ute nu!

Samma dag som Elvis

Samma dag som Elvis, i vackraste augusti en solkatt på din kind en gul tapet fläckig och smutsig Shilpi sa ”du måste öppna fönstret lite, så själen kan flyga ut”, samma dag som Elvis var din resa slut

Samma dag som Elvis bara, en tunn vägg emellan, de utanför som gick i skratt och liv och mig, härinne vid din sängkant. i din slitna gungstol satt jag feg och rädd och bad ”Gud, låt mig slippa ligga där han ligger och låt min son slippa sitta här som jag”

Samma dag som Elvis, jag missade sista andetaget Aster stängde dina ögon hon svepte in dig och tvättade av det jag stod med krossat glas i hjärtat såg det där vi aldrig ser samma dag som Elvis var fönstret öppet och du fanns inte mer

Samma dag som Elvis, såg jag kvinnorna med mod som hade lämnat sina länder, som bar upp mig med sin tro, de kom från hela världen, hade förlorat allt men hjälpte mig samma dag som Elvis, var det dom som tände ljuset bredvid dig

Pappa, 19431221-20190816 ❤

PERNILLA_A_SAMMA DAG SOM ELVIS